Utvikler cookbook

1.2. Meny

Her er et eksempel på meny og hvordan du setter denne på en side


1. Opprett et plasseringspunkt i sidemalen hvor du ønsker å sette malen feks: {\$ep_global_menu}

2. Opprett objektmalen for meny på disk feks prefix-object-menu.tpl

3. Opprett et Golbalt objekt i Sider som kobler disse to sammen ved å:

4 Bygg koden i objektmalen - eksempel vist under

<ul class="nav nav-pills pull-right">
{foreach item=item from=$arr_items}
    {if $item.selected}
        <li class="active">
    {else}
        <li>
    {/if}  
            <a href="{$item.urlEffective}">{$item.navn}</a><
        /li>
{/foreach}

</ul>

 

Utdata fra objektet tilgjengelig i maler: $arr_items

Data tilgjengelig for visningsmalen:

Variabel-navn Type Beskrivelse
id integer Page ID
navn string Page title (primary language)
navn_uk string Page title (secondary language)
level integer Page level (baselevel = 0)
selected boolean Is page selected by user?
haveChildren integer Number of children
allChildrenIds array Array of page-id's (integer) of all children
childrenIds array Array of page-id's (integer) for immediate children
urlEffective string Effective, user-friendly URL like /page1/page2/ (incl leading and trailing slash)

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×