Utvikler cookbook

1.3. Siste publiserte artikler - global liste

Eksempel på liste over de siste 5 artiklene som kan vises på alle sider.


1. Opprett et plasseringspunkt i sidemalen hvor du ønsker å sette malen feks: {\$ep_global_latest}

2. Opprett objektmalen for meny på disk feks prefix-object-latest.tpl

3. Opprett et Golbalt objekt i Sider som kobler disse to sammen ved å:


4 Bygg koden i objektmalen - eksempel vist under

 

<div class="widget latest">
    <h3 class="widget-title">Siste saker</h3>
        {foreach item=item from=$arr_items}
        {if $item.url_manual}
            {assign var=url value=$item.url_manual}
        {else}
            {assign var=url value=$item.url}
        {/if}
            <a href="{$url}" >
                <div class="latest-content">
                    <p>{$item.header}
                        <span>{$item.created|date_format:"%d.%m.%Y"}</span>
                    </p>
                </div>
            </a>
        {/foreach}
</div>

 

Tilgjengelige variabler

Objektet Nyhetsliste (kopi) har følgende tilgjengelige variabler for visningsmalen

 

Variabel-navn Type Beskrivelse
id int Article ID
header string Article header
header_small boolean Second level article header (if available)
abstract string Article abstract
have_bodytext boolean Returns true if the EP_News-object is set up to load the full bodytext (disabled by default)
bodytext string Article bodytext if the EP_News-object is set up to load the full bodytext
url_published string Calulated and relative URL of article
url_published_absolute string Calulated and absolute URL of article, in article's domain
url string Relative URL of article
url_manual string Manually entered URL of article (if available to the editor)
author_name string Author full name
author_email string Author email address
author_namelink string Full mailto-tag with email address as link text
num_relations int Total number of article relations
created datetime Article created date and time. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
modified datetime Article modified date and time. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
num_views int Total number of article views
smallpicture_exists boolean Returns true if the article have set a small picture
smallpicture_imgsrc string Full -tag to small picture
smallpicture_url string URL to small picture
smallpicture_imagetype string File extension like jpg, gif
smallpicture_owner string Owner/copyright-owner of picture as supplied by the user
smallpicture_width int Width in pixels of small picture
smallpicture_height int Height in pixels of small picture
smallpicture_id int Picture ID
smallpicture_description string Description of main picture
smallpicture_description_calculated int If picture description is blank this field will contain the article header
domainId int Article's EP-domainId

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×