Utvikler cookbook

1.4. Statisk artikkel

Dette eksemplet viser deg hvordan du oppretter maler for statiske artikler


Dette objektet benytter plasseringspunktet $ep_documentcontent.

1 Opprett malen som ved eksempelkoden vist under<div class="article">
    {if $image}
        <img class="article-image" src="{$image.url}" >
    {/if}
    <div class="article-content">
        <h1 class="title">{$header}</h1>
        <div class="article-intro">{$abstract}</div>
        <div class="article-body">{$bodytext}</div>
    </div>
</div>

2. Opprett koblingen til malen for statiske artikler

 

Utdata fra objektet tilgjengelig i maler: $arr_item

Data tilgjengelig for visningsmalen:

Variabel-navn Type Beskrivelse
article_id int Article ID
header string The header of the article
header_small string The small header of the article
abstract string A brief summary of the article content
bodytext string The main content of the article
num_pages int Number of pages in article
arr_pages array Array with metadata about pages in article (only if article is split into pages by user)
arr_pages.content string
arr_pages.header string
arr_pages.page int The number of the page
created datetime Article created date and time. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
modified datetime Article modified date and time. Format: YYYY-MM-DD HH:ii:ss
writer_name string Name of the author
writer_email string The email address of the author
writer_namelink string The email address of the author wrapped in a link with the 'mailto-tag'
num_relations string Date and time of creation
url_published string Calulated and relative URL of article
smallpicture array Boolean FALSE or array with metadata about smallpicture for article
smallpicture.exists boolean TRUE if the file exists
smallpicture.imgsrc Full -tag to small picture
smallpicture.url string URL to small picture
smallpicture.imagetype string File extension like jpg, gif
smallpicture.owner string Owner/copyright-owner of picture as supplied by the user
smallpicture.width int Width in pixels of small picture
smallpicture.height int Height in pixels of small picture
smallpicture.id int Picture ID
smallpicture.description string Description of main picture
themes array Array with information about themes associated with the article
metadatavalues array Array with information about metadata tags associated with the article

 

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×