Utvikler cookbook

1.6. Sette opp EP_News med paginering

Dersom du trenger paginering på EP_News bør dette gjøres på følgende måte:

  1. Gå til fanen "Sideinndeling" på innstillinger for objektet 
  2. Angi ønsket antall pr side og variabelnavn for offset og limit
  3. Aktivér sideinndeling
  4. I malen for objektet vil nå "objectPaginginfo" bli tilgjengelig.
  5. Bruk informasjonen i smarty variabel "objectPaginginfo"

Eksempel på bruk av "$objectPaginginfo" i mal:
--

{if $objectPagingInfo.numPages > 1}
<div class="paging">
<ul>
{if $objectPagingInfo.currentPage != 1}
<li class="prev">
<a href="?{$objectPagingInfo.limitVariable}={$objectPagingInfo.limit}&amp;{$objectPagingInfo.offsetVariable}={$objectPagingInfo.offsetPrev}">&laquo;</a>
</li>
{/if}
{counter assign=offsetStep start=0 skip=$objectPagingInfo.limit}{section name=loop start=1 loop=$objectPagingInfo.numPages+1 step=1}
<li {if $objectPagingInfo.currentPage == $smarty.section.loop.index}class="active"{/if}>
<a href="{$baseUri}?{$objectPagingInfo.limitVariable}={$objectPagingInfo.limit}&amp;{$objectPagingInfo.offsetVariable}={$offsetStep}">{$smarty.section.loop.index}</a>
</li>
{counter}
{/section}{if $objectPagingInfo.currentPage != $objectPagingInfo.numPages}
<li class="next">
<a href="?{$objectPagingInfo.limitVariable}={$objectPagingInfo.limit}&amp;{$objectPagingInfo.offsetVariable}={$objectPagingInfo.offsetNext}">&raquo;</a>
</li>
{/if}
</ul>
</div>
{/if}

30.06.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×