Utvikler cookbook

2.1. insert_ep_object

Funksjonen insert_ep_object

Smarty-funksjonen insert_ep_object er en generisk funksjon som brukes for å sette inn objekter eller andre type ressurser i en Smarty-mal. 

Parametere:

ParameterPåkrevd?TypeKommentar
type Ja Tekst Angir type ressurs som skal settes inn i for {insert_ep_object}-funksjonen. Se under for eksempler.
assign Nei Tekst Som standard vil resultatet av et kall til {insert_ep_object} skrives ut i malen der funksjonen kalles. Dersom det er angitt en verdi for parameteren "assign" vil utdata bli tilordnet en variabel med samme navn.

Avhengig av verdi angitt for type har hver type tilleggsparametere.

Sette inn bilde (type = "image")

Funksjonen {.insert_ep_object type="image"} vil generere og bilde til spesifiserte dimensjoner.

Parametere:

ParameterPåkrevd?TypeKommentar
imageId Ja Tall ID til bildet lastet opp til EP
width Nei Tall Angi ønsket bredde i piksler på bildet. EP vil automatisk lage en skalert variant basert på enten width, height eller begge.
height Nei Tall Angi ønsket høyde i piksler på bildet. EP vil automatisk lage en skalert variant basert på enten width, height eller begge.
quality Nei Tall En verdi mellom 0-100 som angir ønsket bildekvalitet, der 100 er beste kvalitet og medfører ikke resampling av bilde. Default verdi: 75
returnType Nei Tekst Default verdi: tag
cropArea Nei Tekst

Dersom både høyde og bredde er angitt og originalbildet ikke har samme størrelsesforhold, vil EP automatisk lage et bildeutsnitt (cropping). Som standard gjøres utsnittet fra øverste venstre hjørnet.

Default verdi: tl (top left)

Mulige verdier: tl (top left), tr (top right), bl (bottom left), c (center), br (bottom right)

filterchainId Nei Tall

Angi ID til registrert bildetransformasjon som skal brukes på bildet. Brukes bla. for autogenerering av bilde-effekter som dropshown, refleksjon, vannmerking etc.

Eksempel:

Genererer et nytt bilde med bredde=200px for bilde med ID 100 og tilordner informasjon om ny bildevariant i array'et $image.

{.insert_ep_object type="image" assign="image" returnType="array" width=200 imageId=100}

(Merk: Innledende punktum fjernes før bruk) 

$image vil ha følgende innhold:

array(17) {
 'id' =>
 string(2) "100"
 'parentId' =>
 string(1) "0"
 'langId' =>
 string(1) "1"
 'tag' =>
 string(85) "<img src="http://demo/ep_bilder/1/53-b58d5f3790cb.jpg" alt="" />"
 'url' =>
 string(64) "http://demo/ep_bilder/1/53-b5893f7d5f3790cb.jpg"
 'urlOriginal' =>
 string(145) "http://demo/ep_bilder/1/53-8a54hdayqwz0aohbz.jpg"
 'title' =>
 string(58) "Cheryl Cole Ashley Cole arrive joint birthday QWz0AoHbzVKl"
 'description' =>
 string(0) ""
 'imageSource' =>
 string(0) ""
 'imageType' =>
 string(3) "jpg"
 'width' =>
 string(3) "441"
 'originalWidth' =>
 string(3) "441"
 'scaledWidth' =>
 string(3) "200"
 'height' =>
 string(3) "594"
 'originalHeight' =>
 string(3) "594"
 'scaledHeight' =>
 string(3) "269"
 'copyrights' =>
 string(0) ""
}

 

Sette inn artikkel {insert_ep_content type="article"}

Funksjonen henter ut en artikkel basert på ID eller tittel og viser brødteksten der funksjonen kalles, eller returnerer all informasjon om artikkel dersom "assign" er angitt.

Ved uthenting av artikkel basert på id brukes også valgfri parameter "template" for å hente ut artikkel dekorert med aktuell visningsmal.

Parametere:

ParameterPåkrevd?TypeKommentar
title Avh. Tekst Brødsmule-sti til artikkel basert på katalog-navn og overskrift for artikkel. Må angis dersom "id" er utelatt.
id Avh. Tall

ID til artikkel. Må angis dersom "title" er utelatt. 

returnType Nei Tekst

Verdier: array eller ingen verdi

Standard: Ingen verdi - returnerer kun brødtekst til artikkel.

Dersom artikkel

template Nei Tekst

Angi navn på template-fil (uten filendelse) s

 

Eksempler:

Viser brødtekst for artikkel som har tittel "Bunntekst" og er plassert under Mine Dokumenter i EP i mappen "Systemtekster".

{.insert_ep_object type="article" title="Systemtekster/Bunntekst"}(Merk: Innledende punktum fjernes før bruk) 

 

Viser brødtekst for artikkel med ID lik 1

{.insert_ep_objecttype="article" id=1}(Merk: Innledende punktum fjernes før bruk) 

 

Viser brødtekst til artikkel med ID lik 1, dekorert med visningsmal "article-default.tpl

{.insert_ep_objecttype="article" id=1 template"article-default"}(Merk: Innledende punktum fjernes før bruk) 

06.08.13

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×