Utvikler cookbook

2.2. Miljøvariabler

Dette avsnittet beskriver hvilke variabler som EP gjør tilgjengelig i alle Smarty-maler.

$EP (array)

Array med informasjon om blant annet siden som har blitt lastet fra EP.

array(5) {
 'settings' =>
 array(1) {
  'general' =>
  array(12) {
   'ep_hostname' =>
   string(6) "epdev2"
   'doc_root' =>
   string(14) "http://epdev2/"
   'ep_path_root' =>
   string(23) "/var/www/ep/stable/www/"
   'ep_path_includes' =>
   string(30) "/var/www/ep/stable/www/../inc/"
   'ep_path_frontend' =>
   string(35) "/var/www/ep/stable/www/../frontend/"
   'ep_path_frontend_unix' =>
   string(35) "/var/www/ep/stable/www/../frontend/"
   'g_use_livsit' =>
   string(1) "0"
   'debuginfo_dir' =>
   string(15) "/var/log/errors"
   'logfile' =>
   string(15) "/var/log/ep.log"
   'timeout_maxTimer' =>
   string(4) "1800"
   'timeout_pingInterval' =>
   string(5) "60000"
   'timeout_loggedoutPingInterval' =>
   string(4) "5000"
  }
 }
 'baseUri' =>
 string(14) "http://epdev2/"
 'site' =>
 array(1) {
  'root' =>
  string(13) "/var/www/demo"
 }
 'domain' =>
 array(7) {
  'id' =>
  string(1) "2"
  'name' =>
  string(5) "demo2"
  'baseDir' =>
  string(13) "/var/www/demo"
  'templateDir' =>
  string(23) "/var/www/demo/templates"
  'url' =>
  string(12) "http://demo2"
  'baseUri' =>
  string(13) "http://demo2/"
  'alias' =>
  array(0) {
  }
 }
 'page' =>
 array(50) {
  'id' =>
  string(2) "36"
  'type' =>
  string(8) "internal"
  'navn' =>
  string(8) "forsiden"
  'navn_uk' =>
  string(0) ""
  'breadcrumb' =>
  string(8) "forsiden"
  'url' =>
  string(0) ""
  'beskrivelse' =>
  string(0) ""
  'author' =>
  string(0) ""
  'title' =>
  string(8) "forsiden"
  'keywords' =>
  string(0) ""
  'inherit_metadata' =>
  string(1) "0"
  'template_id' =>
  string(1) "0"
  'template_filnavn' =>
  string(0) ""
  'parent_id' =>
  string(1) "0"
  'level' =>
  string(1) "0"
  'domene_id' =>
  string(1) "2"
  'gml_seksjonid' =>
  string(1) "0"
  'forside' =>
  string(1) "1"
  'pri' =>
  string(3) "100"
  'lang_id' =>
  string(1) "1"
  'url_override' =>
  string(0) ""
  'url_override_target' =>
  string(0) ""
  'url_override_a' =>
  string(0) ""
  'url_symlink' =>
  string(0) ""
  'auth' =>
  string(1) "0"
  'showinmenu' =>
  string(1) "1"
  'smarty_id' =>
  string(1) "1"
  'smarty_type' =>
  string(5) "LOCAL"
  'importance' =>
  string(1) "0"
  'changeFrequency' =>
  string(6) "weekly"
  'proxy_page_id' =>
  string(1) "0"
  'cache_ttl' =>
  string(1) "0"
  'template' =>
  string(0) ""
  'isPreview' =>
  string(1) "0"
  'pageTypeId' =>
  string(1) "0"
  'createdTs' =>
  string(10) "1357058563"
  'createdUserId' =>
  string(1) "2"
  'modifiedTs' =>
  string(10) "1360312813"
  'modifiedUserId' =>
  string(1) "2"
  'protected' =>
  string(1) "0"
  'active' =>
  string(1) "1"
  'menuText' =>
  string(0) ""
  'titleUk' =>
  string(0) ""
  'isFrontpage' =>
  string(1) "1"
  'metadata' =>
  array(4) {
   'author' =>
   string(0) ""
   'description' =>
   string(0) ""
   'keywords' =>
   string(0) ""
   'title' =>
   string(0) ""
  }
  'childrenIds' =>
  array(0) {
  }
  'children' =>
  array(0) {
  }
  'parentIds' =>
  array(1) {
   [0] =>
   int(0)
  }
  'properties' =>
  array(0) {
  }
  'profileGroupId' =>
  string(1) "2"
 }
}

$SERVER (objekt)

Referanse til instans av SERVER-objektet, med diverse hjelpemetoder for brukerhåndtering m.m.

$user (objekt)

Referanse til instans av bruker-objektet for brukeren (instans av EP_User). Dersom brukeren ikke er autentisert, peker $user til EP_User_Guest (extends EP_User)

$authdata (array)

Dersom brukeren er autentisert inneholder $authdata informasjon om status på autentisert bruker.

$smartedit (boolean)

Dersom siden har blitt vist i SmartEdit-modus (bruker er autentisert mot EP), returneres verdien false, ellers true.

$page_id

Gjeldende side id

$object_id

Objektetets id

$section_id

Sekjsonens id

$object_metadata

Array med ekstra informasjon om objektene
f.eks objektets navn: $object_metadata.$object_id.objectName

 

04.06.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×