Utvikler cookbook

2. Smarty

EP benytter Smarty 2.x (dokumentasjon) som template engine og har utover standard-funksjoner (herunder PHP-funksjoner) registrert flere funksjoner og tilleggsinformasjon som er tilgjengelige i alle maler. 

Caching av maler

Som standard vil Smarty kompilere visningsmaler. Disse kompilerte visningsmalene finnes på filsystemet under templates_c-katalogen i rot på nettstedet (f.eks. /var/www.example.com/templates_c).

Ved løpende endringer i malfilene kan det lønne seg å skru av kompilering av Smarty-templates. Dette styres via eget direktiv i inc/site_settings.php-filen.

For ACF-komponenter kan man i et action eller et view kalle CTRL::setForceCompile(true) for å tvinge Smarty til ikke å kompilere templates.

30.05.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×