Utvikler cookbook

3.1. Implementering nettsted

# Hva Hvem Kommentar
1 Innholdsanalyse. Planlegge sidestruktur, sidetyper og objekter. Avklar med kunden et hensiktsmessig oppsett og behov for spesialtilpasninger
2 Oppsett av initielle sider og objekter.
3 Oppsett av sidetyper og objektdefinisjoner. Evt regler for bruk av objektdefinisjoner på spesielle sidetyper.
4 Sidestruktur: Etableres basert på sidetyper og klipp og lim av struktur via "notepad" (plain text med indents, tabs eller spaces). Opprette mange sider i èn operasjon.
5 SmartEdit-tilpasninger. De fleste kunder gjør hoveddelen av vedlikeholdsarbeidet i SmartEdit - sørg for at SmartEdit skinner. Se egen sjekkliste.
6 Nettleser-kompatibilitet. Forventninger avstemmes med kunden.
7 Validering av HTML med W3C validator
8 WCAG sjekklister. A, AA eller AAA
9 Profiling. Legg til ?profiling=1 i URL og studer profiling-info nederst på siden. Konfigurer caching på side hvis mulig, evt viktigste objekter som nr 2 (spesielt automatisk genererte menyer basert på EP_PageTree)
10 Søkemotoroptimalisering etter avtale med kunde
11 "Powered by" i kolofon
12 Cookie-warning. Ref "Cookie-loven" fra 01.07.13 med krav om at nettstedet skal informere om bruk av cookies.

06.08.13

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×