Utvikler cookbook

3.2. SmartEdit-tilpasninger

Siden de fleste redaktører vil gjøre hoveddelen av vedlikeholdsarbeidet i SmartEdit, er det viktig at man før lansering av et nettsted avklarerer evt konflikter med SmartEdit og gjør evt lokale tilpasninger i CSS og Javascript.

1. Lokalt stilsett for SmartEdit

Vurdere behov for lokal smartedit.css, med conditional include i sidemal(er):

{if $smartedit}
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/styles/smartedit.css" />
{/if}

 

Eksempel på smartedit.css:

.toolBarBody {
  width:auto;
  overflow:auto;
}

.toolBarBody TABLE {
  width:auto;
}

.placeholderWrapper {
  border:none;
}
.smarteditToolbar {
  clear:both;
}

 

2. Unngå jQuery to ganger

EP vil inkludere jQuery og kan forårsake trøbbel dersom sidemalen også inkluderer egen jQuery. Dette løses på samme måte som for inkludering av lokalt stilsett: conditional include av jquery i lokale sidemal(er)

3. Slå av plasseringspunkter

Disable plasseringspunkter som det ikke er nødvendig å kontrollere fra SmartEdit, f.eks. for meny, title etc.

Angis i registeret under GLOBAL / SYSTEM / DOMAINS / domene / smartEdit.hidePlaceholders

Verdier (placeholders) angis uten $ Dersom flere placeholdere skal unntas fra SmartEdit, separeres disse med linjeskift.

4. Slå av objekter

Dersom det er utvalgte objekter som ikke skal være tilgjengelige for administrasjon via SmartEdit, kontrolleres dette via objektets egenskaper under fanen "Avansert":

 

 

07.08.13

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×