Utvikler cookbook

3.3. Lansering av nettsted (fra beta til prod)

Sjekklisten nedenfor gjelder i de tilfeller hvor et domene har blitt jobbet med som beta.domene.no og hvor kunden har gjort innholdet klart på en midlertidig host.

Sjekklisten gjelder ved overgang fra beta-nettsted til produksjon, www.domene.no. Husk følgende:

 1. Samtlige innsatte lenker i brødtekst i artikler og sidetekster må endres. Alle lenker som peker til beta.domene.no* må erstattes av www.domene.no*. Dette gjøres i databasen rett før lansering
  Eks:
  --
  UPDATE artikler SET brodtekst = REPLACE(brodtekst, 'http://beta.domene.no/', 'http://www.domene.no/')
  --
  NB! Avgrens gjerne til domene dersom flerdomene-installasjon
 2. Sjekk at det ikke ligger igjen IP-filter eller sperrer som hindrer tilgang til nettstedet
 3. Sjekk at template cache for Smarty er deaktivert. Gjøres fra /inc/site_settings.php pr nettsted. Verdien "force_compile" må være satt til "false"
 4. Tilpass robots.txt basert på kundens behov
 5. Sjekk trackingscripts. Er GA eller tilsvarende scripts lagt til i rammeverket?
 6. Sjekk ytelse. Kjør profilering av nettstedet. Gjøres ved å legge på "?profiling=1" på viktigste sider for å sjekke at genereringstiden er ok
 7. Dersom dette er et domene på en ny server:
  - Kontroller at workflow manager er lagt inn i scheduler_tasks
 8. Sjekk følgende verdier i ServerAdmin for aktuelt domene:
  - Domene alias
  - Server alias
  - Base uri
  - Dersom det er ønskelig med automatisk redirect uten "www" foran må dette hukes av.
  Lagre verdiene for instillinger på doment
 9. Kjør til sist "Flere valg / Omstart webserver" fra ServerAdmin slik at endringer trer i kraft (oppdaterer ep-domains.conf og restarter apache).

PS! for å teste at effekten av endringen ble som forventet (før DNS er endret) kan det være lurt å teste med å teste med endringer i lokal hosts-fil.

PPS! ServerAlias (og servernavn?) med norske tegn må legges inn i httpd.conf som en ACE-streng. Eksempel på konverter: http://www.netim.com/domain/tools/idn-converter.php

Til sist skal nettstedet være klar for mottak av forespørsler fra den endelige host, (www.)domene.no.

03.07.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×