Utvikler cookbook

4.10. Stilsette opplisting av artikler / nyheter

Bakgrunn

I denne artikkelen går vi igjennom stegene for å lage en nyhetsliste med mulighet for å publisere artikler, med en skreddersydd visningsmal. Du vil lære:

Fremgangsmåte

 1. Gå til nettsiden der du ønsker å etablere nyhetslisten, logg deg inn i SmartEdit ved å føye til "/edit" i adresse-feltet
 2. Fra verktøylinjen på toppen av siden velg "Nytt objekt" (1) og du får opp en oversikt over objekter du kan bruke på siden (2). Bruk musen og "dra og slipp" boksen for "Nyhetsliste" der du ønsker at den skal vises på siden (3) Når du starter med å dra boksen, vil du områdene der du får lov til å slippe objektet bli grønne.
 3. Når objektet er plassert der du ønsker på siden, åpnes det automatisk opp et vindu med innstillinger for objektet. Angi en tittel på nyhetslisten (1) - denne teksten vises for andre redaktører når de senere skal velge hvor de ønsker å publisere artikler.

  For at objektet skal presenteres på nettsiden, må du koble en visningsmal mot objektet. Du kan enten bruke standardmalen som blir foreslått, eller du kan laste opp din egen visningsmal. Vi ønsker nå å utforske muligheten med en tilpasset visningsmal og trykker på "Velg" (2) for å starte opplasting av vår mal.


  Se lenger ned i artikkelen for eksempel på visningsmal.
 4. Når mal-velgeren åpnes vises en oversikt over maler som allerede er lastet opp på server og som er tilgjengelige for oss. Vi kan velge en av disse malene, men vi ønsker nå å laste opp en ny visningsmal og klikker på "Laste opp" (1)

 5. Når malen er lastet opp, kan vi endre tittel og beskrivelse for malen. Siden visningsmaler kan kobles mot alle objekter, er det lurt å krysse av i listen på høyre side for å angi hvilke objekttyper visningsmalen passer best til, dette gjør det lett for oss selv - og andre - å ta i bruk malen for andre nyhetlister senere.

  Når vi laster opp visningsmalen fra dialogen for innstillinger for objektet, vil EP automatisk foreslå objekttypen vi har tatt utgangspunkt i. Klikk på "Lagre" (3)

 6. Standardmappe: For å kunne opprette og publisere nye artikler må vi hvor artiklene skal plasseres i dokumentarkivet. Under fanen "SmartEdit" klikker du på "Velg mappe" (1):

 7. I mappevelgeren kan du velge en eksisterende mappe (eller lage en nye mappe) som kobles mot nyhetslisten:

 8. Tilbake i dialogen for innstillinger for objektet er vi nå ferdige og klikker på "Lagre og lukk": 
 9. Vi får nå mulighet til å legge til ny artikkel ved å klikke på "Ny artikkel": Legg inn tekst og bilde i artikkelen og klikk på "Lagre og lukk"

 10. Nettsiden oppdateres nå med innhold:

 11. For å endre på innstillinger for objektet, f.eks. endre visningsmal, eller endre andre innstillinger på objektet, kommer vi tilbake til dialogen for innstillinger ved å klikke på pilen i verktøylinjen over nyhetslisten (1):

 

Eksempel på visningsmal for artikler presentert i en nyhetsliste:

{*
@title Articles slider
@description Displays articles in slider 
@type object
@compatibility EP_News,EP_NewsCopy,EP_NewsCopyMulti
@bundle bootbusiness
 
*}
<!-- Start: slider -->
<div class="slider">
<div class="container-fluid">
 <div id="heroSlider" class="carousel slide">
	<div class="carousel-inner">
	{foreach item=el from=$arr_items name="articlesslider"}
	 <div class="{if $smarty.foreach.articlesslider.first}active {/if}item">
		<div class="hero-unit">
		 <div class="row-fluid">
			<div class="span7 marketting-info">
			 <h1>{$el.header}</h1>
			 <p>
				{$el.abstract}
			 </p>
			 <h3>
				<a href="product.html" class="btn">Learn more</a>
			 </h3>           
			</div>
			<div class="span5">
			 <img src="/acf/global/common/sites/bootbusiness/img/placeholder.jpg" class="thumbnail">
			</div>
		 </div>         
		</div>
	 </div>
	 {/foreach}
	</div>
	<a class="left carousel-control" href="#heroSlider" data-slide="prev">‹</a>
	<a class="right carousel-control" href="#heroSlider" data-slide="next">›</a>
 </div>
</div>
</div>
<!-- End: slider -->

Hvilke data er tilgjengelige i visningsmalen?

De forskjellige objekttypene gjør ulike data tilgjengelige for visningsmalen. For å undersøke hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for en nyhetsliste, kan vi åpne innstillinger for objektet og gå til fanen "Dokumentasjon" (1):

 

Neste steg

For å forenkle prosessen med å lage et objekt, og samtidig knytte det mot en spesifikk visningsmal, kan du lage objektdefinisjoner.

24.03.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×