Utvikler cookbook

4.11. Lage objektdefinisjoner

Bakgrunn

For den sporadiske administratoren / redaktøren i EasyPublish kan friheten til å koble objekter mot alle mulige visningsmaler være utfordrende å holde styr på, spesielt hvis nettstedet har mange maler og mange kombinasjonsmuligheter.

Dette kan man gjøre enklere for brukerne og her tilbyr EasyPublish muligheten til å lage såkalte "objektdefinisjoner", der objektet og visningsmalen er koblet sammen. På den måten kan man lage et sett med objekter som er forhåndefinerte og hjelpe administratoren med han eller hun kommer til å bruke mest.

 

Fremgangsmåte

  1. Denne metoden bygger på at du lager en definisjon av et objekt du alt har laget. Bygg derfor objektet med riktig mal og standard innhold. Naviger deg så fram til objektet som du har plassert på en side. Merk objektet og velg eksport fra menyen. Her finner du "Object definisjon". Velg denne:

     

  2. I dialogen for objektdefinisjonen angir du et navn (kodenavn, navnet brukes kun internt og bør være uten mellomrom og spesialtegn) for definisjonen, samt visningsnavn / beskrivelse som vises for brukeren. Trykk deretter på "Lagre".
  3. For å verifisere at objektdefinisjonen er tilgjengelig, kan du logge deg inn i SmartEdit og klikke på "Nytt objekt". Objektdefinisjonen vil da vises som en boks du kan dra og slippe til ønsket plassering på siden:

Dersom du ønsker å endre på innstillinger ved objektdefinisjonen, kan du gjøre dette via Sider / Objektdefinisjoner.

Tips

Du kan angi begrensninger for hvor og hvordan en objektdefinisjon kan brukes. Dersom du ønsker å angi f.eks. begrensning på plassering (i utgangspunktet kan en objektdefinisjon slippes i alle plasseringspunkter), kan du navngi en eller flere tillatte plasseringpunkter under "Tillatte plasseringspunkt" i innstillinger for objektdefinisjonen.

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×