Utvikler cookbook

4.12. Oppsett av bildemal

Bakgrunn

Bruk av bildemaler sikrer en konsistent bruk av bilder på hele nettstedet, og man kan senere gjøre endringer i bildemalen, slik at alle steder der bildemalen er i bruk automatisk blir oppdatert. Ved bruk av bildemaler får man også benyttet seg av fokuspunkt til opplastede bilder.

I denne artikkelen vil du lære:

Dersom det er definert en bildemal for nettstedet, vil brukeren få mulighet til å velge bildemal ved f.eks. innsetting av bilde i artikkel:

 
 

Fokuspunkt

Med bildemaler kan du også bestemme hvordan utgangspunktet for utsnittet på bildet skal være. Dette er spesielt gjeldende der hvor malen er lav med bred og man ønsker at elementer fra bildet skal komme med i fokus. Dette gjør man ved å gå inn på selve bildemalen i Admin under Sider -> (dinsite) -> Bildemaler -> Velg bildemal.

 
 
 
 
 
 

Fremgangsmåte

 1. Last opp en ny bildemal
  Eksempel på bildemal (hentet fra Eross og standardmalene i EP): 
  {*
  @title         Image bodytext
  @description  Default image template, image with light border
  @type          object
  @compatibility EP_Image
  @bundle         eross
  *}
  
          
  <div class="image">
    <img src="{$img}" class="img-responsive lightborder" {if $description1 ne ""} alt="{$description1}"{/if}{if $title ne ""} title="{$title}"{/if} style="width:{$width}" />
    {if $description1 ne ""}<p>{$description1}</p>{/if}
    {if $description2 ne ""}<p>{$description2}</p>{/if}
  </div>      
  
 2. Gå til Sider / <nettsted> / Bildemaler. Angi innstillinger for bildemalen og knytt visningsmalen opp mot bildemalen.

Editor-oppsett

Merk: editor-oppsettet (TinyMCE) må tillate visse attributter til DIV-tagen i editoren. Dersom bildemalen forsvinner ved lagring av artikkel, kan du verifisere korrekt oppsett i Registretet (Register / GLOBAL / SYSTEM / Modules / Article / editors / default). 

Parameteren "extended_valid_elements" må ha med følgende definisjon:

+div[epImage|epimage|imageId|imageid|template|profileGroupId
|profilegroupid|description1|title|contenteditable|class|id|description2]

 

05.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×