Utvikler cookbook

4.17. Opprette sidetype

 1. Målgruppe: Utvikler, administrator
 2. Nivå: Enkelt

Bakgrunn

En stidetype inneholder informasjon om siden som skal opprettes. Dette kan være hvilken mal en ny side skal benytte, hvilken objekter med maler som skal opprettes på siden. Man kan opprette flere sidetyper pr. domene.

I denne artikkelen vil du lære:

Fremgangsmåte (del 1)

 1. Via Sider i Admin, opprett en side med instillinger og objekter slik den er tenkt å være
 2. Marker siden i og velg i menyen «Eksport» og «XML». Et nytt vindu åpnes med XML
 3. Kopier XML-en til en editor

Vask XML

Når man får en XML så inneholder den informasjon man ikke trenger for en Sidetype. Eksempel på ting som ikke trenger å være med er standardverdier for sider og objekter.

Her følger to eksempler, før og etter vask.

Eksempel på XML før vask

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<site generated="2014-05-20 10:55" foreign-id="188">
    <page title="Nyheter" url-alias="nyheter" template="local.bn-page-r1401-9-3" rank="-100">
        <object type="EP_NewsCopy" title="Nyheter" placeholder="$ep_documentcontent" rank="200" cssClass="col-xs-12 bn-list-articles-archive" cssAssign="external" disableSmartEditWrapping="0" locked="0" template="local.bn-object-r1401-list-articles-archive">
            <parameter key="copy_section_id" value="645"/>
            <parameter key="ingressbilde_bredde" value="100"/>
            <parameter key="ingressbilde_hoyde" value=""/>
            <parameter key="ingressbilde_ramme" value="0"/>
            <parameter key="smallpictures_filterchainId" value="0"/>
            <parameter key="authorizeAccess" value="1"/>
            <parameter key="preload_bodytext" value=""/>
            <parameter key="antall_max" value="0"/>
            <parameter key="override_page_id" value=""/>
            <parameter key="archive_page_id" value=""/>
            <parameter key="override_section_id" value=""/>
            <parameter key="offset" value="0"/>
            <parameter key="requestvar_offset" value=""/>
            <parameter key="query_orderby" value="a.opprettet_datotid DESC, sa.pri DESC, sa.opprettet DESC"/>
            <parameter key="support_theme_filtering" value=""/>
            <parameter key="requestvar_theme_id" value="theme_id"/>
            <parameter key="filter_theme_ids" value=""/>
            <parameter key="requestvar_limitcreateddate_year" value="year"/>
            <parameter key="requestvar_limitcreateddate_month" value="month"/>
            <parameter key="paging_on" value="1"/>
            <parameter key="paging_limit_default" value="15"/>
            <parameter key="paging_offset_variable" value="n_po"/>
            <parameter key="paging_limit_variable" value="n_lim"/>
        </object>
        <object type="EP_ArticleStatic" title="Oransje artikkelboks" placeholder="$ep_documentcontent_right" rank="200" cssClass="col-xs-12 bn-article-box-orange bn-margin-bottom-20" cssAssign="external" disableSmartEditWrapping="0" locked="0" template="local.bn-object-r1401-article-box-orange">
            <parameter key="striphtml" value="0"/>
            <parameter key="show_signature" value="1"/>
            <parameter key="extensions" value=""/>
        </object>
        <object type="EP_ExternalContent_Iframe" title="Resepter (bakst.no)" placeholder="$ep_latest_news" rank="300" cssClass="col-xs-12 col-md-9 bn-recipes-search-frontpage bn-margin-bottom-20" cssAssign="external" disableSmartEditWrapping="0" locked="0" template="global.iframe">
            <parameter key="url" value="http://bakst.no/bakeridotnet/"/>
            <parameter key="width" value="100%"/>
            <parameter key="height" value="400px"/>
            <parameter key="extra_params" value="frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;auto&quot;"/>
        </object>
    </page>
</site>

 

Eksempel på XML etter vask

<site>
    <page template="local.bn-page-r1401-9-3">
        <object type="EP_NewsCopy" title="Nyheter" placeholder="$ep_documentcontent" rank="200" cssClass="col-xs-12 bn-list-articles-archive" cssAssign="external" template="local.bn-object-r1401-list-articles-archive">
            <parameter key="copy_section_id" value="645"/>
            <parameter key="paging_on" value="1"/>
            <parameter key="paging_limit_default" value="15"/>
            <parameter key="paging_offset_variable" value="n_po"/>
            <parameter key="paging_limit_variable" value="n_lim"/>
        </object>
        <object type="EP_ArticleStatic" title="Oransje artikkelboks" placeholder="$ep_documentcontent_right" rank="200" cssClass="col-xs-12 bn-article-box-orange bn-margin-bottom-20" cssAssign="external" template="local.bn-object-r1401-article-box-orange">
        </object>
        <object type="EP_ExternalContent_Iframe" title="Resepter (bakst.no)" placeholder="$ep_latest_news" rank="300" cssClass="col-xs-12 col-md-9 bn-recipes-search-frontpage bn-margin-bottom-20" cssAssign="external" template="global.iframe">
            <parameter key="url" value="http://bakst.no/bakeridotnet/"/>
            <parameter key="width" value="100%"/>
            <parameter key="height" value="400px"/>
        </object>
    </page>
</site>

Eksempelet over

Eksempelet over viser en XML for en sidetype med to objekter.

Fremgangsmåte (del 2)

Nå som XML-en er klar så kan man opprette en side type.

 1. Gå til SideAdmin --> Sidetyper
 2. Klikk «Ny sidetype». Et nytt vindu åpnes
 3. Under fanen «Innstillinger», fyll ut påkrevde felter
 4. Under fanen «Kildedata» og i feltet »XML data», lim inn den vaskede XML-en

Sidetypen er nå opprettet og klar til bruk. Når brukeren skal opprette en side så får han et valg om å opprette en blank side eller en side via sidetype.

02.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×