Utvikler cookbook

4.8. Mailchimp

I versjon 4.19 av EasyPublish ble det innført to nye objekter for mailchimp integrasjon.

Disse finner du under "Eksterne systemer" i objekt velgeren.

Disse objektene kommuniserer mot Mailchimp sitt API og vil derfor ha varierende utdata fra tilgjengelig basert på hvilket API kall som blir gjort, mer informasjon om dette er tilgjenglig i dokumentasjons fanen på hver av objektene.

Objektene kan også ta imot og videreføre informasjon for bruk i API kallet til Mailchimp, les dokumentasjonen for den enkelte handling for hvilke parametere som kreves og hvilke som er tilgjengelig for bruk.
(Merk at API nøkkel er noe objekte vil legge inn og sende med av seg selv)

 

Om du har problemer eller trenger hjelp med objektene, ta kontakt med oss.

 

19.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×