Utvikler cookbook

5.1.3. Article list box

 

Tittel: Article list box

Filnavn: eross-object-list-articles-box.tpl

 

{*
@title			Article list box
@description	List box support manual URLs
@type 			object
@compatibility 	EP_News,EP_NewsCopy,EP_NewsCopy_Multi
@bundle 		eross
*}
{if $arr_items|@count > 0}
<section class="top-30 bottom-30" id="service">
 <div class="container">
 <div class="row">

  {foreach item=el from=$arr_items}
  <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 bottom-30-xs">
   <div class="service-box style2">

   {if $el.attribs.metadata.commentsInternal|trim != ''}
    <div class="iconbox-style2">
    <div class="inner">
     <i class="fa {$el.attribs.metadata.commentsInternal}"></i>
    </div>
    </div><!-- // .iconbox-style2 -->
   {/if}

   <h4>{$el.header}</h4>
   <p>{$el.abstract}</p>

   {if $el.url_manual|trim != ''}
    <a class="button green border" href="{$el.url_manual}">{$el.readmore_text}<i class="fa fa-share"></i></a>
   {/if}
   </div><!-- // .servicebox -->
  </div><!-- // end column -->
  {/foreach}
 </div><!-- // .row -->
 </div><!-- // .container -->
</section>
{/if}

23.06.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×