Utvikler cookbook

5.1.7. Sidemal - mal med logikk

Denne sidemalen kan man regne som en enkel enmals sidemal.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">			

 {if ! $customTitle}
 {$ep_global_meta}
 {else}
 <title>{$customTitle}</title>
		
 {if $customDescription}
  <meta name="description" content="{$customDescription}" />
 {/if}	
 {/if}


 <link rel="stylesheet" href="/styles/reset.css">
 <link rel="stylesheet" href="/styles/grid.css">	
 <link type="text/css" href="/styles/ui-lightness/jquery-ui-1.8.20.custom.css" rel="stylesheet" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css" media="screen" />	
	
 <link type="text/css" href="/styles/screen.css" rel="stylesheet" />

 <!-- IE Fix for HTML5 Tags -->
 <!--[if lt IE 9]>
 <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
 <![endif]-->
	
 <!--[if IE]>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles/ie.css" media="screen" />	
 <![endif]-->	
	
 <!-- Print CSS -->
 {if $smarty.request.print == 1}
 <link type="text/css" href="/styles/print.css" rel="stylesheet" media="all" />	
 {/if}
 <link type="text/css" href="/styles/print.css" rel="stylesheet" media="print" />	
{literal}	
 <script type="text/javascript">
	
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', '']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);
	
  (function() {
   var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
   ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
   var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
	
 </script>
{/literal}	
 <link type="text/css" href="/styles/mobile.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>

 <!-- Close menu -->
 <div id="close" style="display:none;"></div>
 <!-- // Close menu -->

 <!-- Wrapper -->
 <div class="wrapper">

 <!-- Header -->
 <div class="inner-wrapper header">
  <div class="twelve-col">
  <a href="/" title="Til forsiden"><img src="/images/logo.png" alt="" title="" /></a>
  </div>
  <div class="clear"></div>
 </div>
 <!-- // Header -->
		
 <!-- Menu -->
 <div class="inner-wrapper menu nomargin">
  <div class="twelve-col inside menuPane">
  {$ep_global_menu_primary}
  </div>
  <div class="clear"></div>
 </div>
 <!-- // Menu -->
		
	
		
 {$ep_documentcontent}

 <!-- Footer -->
 <div class="inner-wrapper footer">
  <div class="twelve-col">
  <p>Powered by <a href="http://www.easypublish.no/" title="EasyPublish CMS">EasyPublish CMS</a></p>
  </div>
  <div class="clear"></div>
 </div>
 <!-- // Footer -->
	
 </div>
 <!-- // Wrapper -->

 <script src="/scripts/jquery.min.js"></script>
 <script src="/scripts/jquery-ui-1.8.20.custom.min.js"></script>	
 <script src="/scripts/jquery-touchpunch.js"></script>	
 <script src="/scripts/jquery.cycle.lite.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js"></script>
 <script src="/scripts/jquery.class.js"></script>

 {$footerscripts}
</body>
</html>

23.06.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×