Sider

1.1. Egenskaper og arv

Beskrivelse

En side har en rekke egenskaper som er fastsatt av systemet. Eksempler på slike egenskaper er: side-tittel, side-mal, URL-alias osv.

Disse forhåndsdefinerte egenskapene er en del av standardløsningen.

EasyPublish CMS har i tillegg støtte for brukerdefinerte egenskaper - dvs. at administrator kan opprette en eller flere egenskaper knyttet til siden, og f.eks. gjøre disse egenskapene tilgjengelig i side-malen for visning

Definere egenskaper

 

 

Fremgangsmåte for å definere egenskaper:

  1. Gå til Sider eller logg inn i SmartRedigering (dersom du har tilgang til å administrere egenskaper for sider i SmartRedigering)
    1. Sider: Dobbeltklikk på siden for å redigere egenskaper ved siden
    2. SmartEdit: Naviger til siden der du ønsker å opprette en brukerdefinert egenskap, velg "Egenskaper" fra verktøylinjen på toppen av siden
  2. Gå fil fanen "Egenskaper"
  3. Velg Ny verdi under A. Egenskaper for denne siden
  4. Angi navn på egenskapen i kolonnen for navn (det er god praksis å ikke bruke mellomrom og kun internasjonale tegn i navn på egenskaper), deretter ønsket verdi
  5. Dersom du vil at egenskapen skal være tilgjengelig også for underliggende sider kan du huke av i avkrysningsboksen "Arvbar"
  6. Klikk på Lagre & lukk.

Arvbarhet

Egenskaper kan arves automatisk nedover i side-hierarkiet.

Dette kan best forklares med en tenkt sidestruktur:

Side 1
Side 1.1
Side 1.1.1
Side 2
Side 2.1

Egenskaper definert på "Side 1" og som skal være arvbare vil også være tilgjengelig for uthenting på sidene 1.1 og 1.1.1, men ikke "Side 2" (eller undersidene).

Bruke egenskaper i maler

Side-maler får tilgang til både system-definert og bruker-definerte egenskaper via array'et $EP.page.properties.<navn>, der <navn> er navnet på egenskapen.

Les om hva som er tilgjengelig av informasjon i $EP.page.

 

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×