Sider

1.3. Symlinker og href

Bakgrunn

Komplekse nettsteder har ofte ulike behov for å kryssreferere til andre interne og eksterne sider i sidestrukturen. For å oppnå dette kan man benytte symbolske linker (symlink) og referansesider (href).

Symbolske linker

En "symbolsk link" er en referanse til en annen side. Begrepet er basert på symlink-begrepet fra IT-verdenen, definert av Wikipedia slik:

"In computing, a symbolic link (also symlink or soft link) is a special type of file that contains a reference to another file or directory in the form of an absolute or relative path and that affects pathname resolution.[1] Symbolic links first appeared in the 4.2BSD release of Berkeley Unix (1983). Today they are supported by the POSIX operating-system standard, most Unix-like operating systems, Windows Vista, Windows 7 and to some degree in Windows 2000 and Windows XP.

Symbolic links operate transparently for most operations: programs which read or write to files named by a symbolic link will behave as if operating directly on the target file. However, programs that need to handle symbolic links specially (e.g., backup utilities) may identify and manipulate them directly.

A symbolic link merely contains a text string that is interpreted and followed by the operating system as a path to another file or directory. It is a file on its own and can exist independently of its target. If a symbolic link is deleted, its target remains unaffected. If the target is moved, renamed or deleted, any symbolic link that used to point to it continues to exist but now points to a non-existing file. Symbolic links pointing to non-existing files are sometimes called broken, orphaned or dangling."

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Symlink

En symbolsk link i EP er en absolutt referanse fra en side i sidestrukturen til en annen. Symbolske linker benyttes som regel til å lage snarveier i menyen fra en side til en annen. Dersom man for eksempel har en svært dyp side-struktur, kan det ofte være ønskelig å lage snarveier til enkelte nøkkelsider dypt nede i strukturen (forkorting eller forenkling av URL-struktur).

F.eks kan siden http://www.domene.no/kontakt være en symbolsk link som peker til siden http://www.domene.no/forsiden/kunder/ombedriften/kontaktinformasjon/

Dersom siden http://www.domene.no/kontakt/ har undersider, vil adressen til undersidene bli f.eks. http://www.domene.no/kontakt/avdeling/

Referansesider

En referanseside benyttes som regel der det er behov for at en spesifik side i sidestrukturen skal referere til en ekstern side, eller en annen side i sidestrukturen. Når man besøker en referanseside, så vil nettleseren til brukeren få beskjed om å slå opp den nye siden istedet for den man først forsøkte.

Referansesider som benyttes internt i en sidestruktur benyttes gjerne dersom:

Se også proxysider

Praktiske forskjeller

Forskjellen på symbolske linker og referansesider kan virke noe subtil, men gjør seg gjeldende i hvordan de tolkes dersom de inngår i en del av en lengre adresse (URL).

Eksempelstruktur:

Forespurt URL: forsiden/underside a/nyheter

INGEN HREFS OG SYMLINKER

Siden som vises da være ID 3

SYMLINK ELLER HREF FRA ID 3 til /forsiden/underside B/nyheter

Både symlink og href vil her sørge for at vi får vist side ID 5

SYMLINK FRA ID 2 til /forsiden/underside B

Når sideoppslaget støter på en symlink, vil det aktuelle leddet i URLen byttes ut med symlinken før oppslaget fortsetter. Oppslaget vil derfor her først finne «Forsiden», deretter «Underside A» som underside av «Forsiden». Denne siden er en symlink, så oppslaget leter opp /forsiden/underside B, før det fortsetter og slår opp «Nyheter» som underside til «Underside B».

En effekt av dette er at det ikke er mulig å slå opp undersider til en symlink-side med mindre symlinken selv refererer til en underside av seg selv (noe som vil være en litt rar konstruksjon)

HREF FRA ID 2 til /forsiden/underside B

Når sideoppslaget støter på en href, vil den kun evalueres dersom den er siste ledd i den forespurte adressen. I og med at vi her forespør en underside til href-siden, vil med andre ord href-informasjonen ignoreres. Siden som til slutt vises er ID 3.

24.02.10

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×