Sider

1.5. Sidetyper

Bakgrunn

Et nettsted består av sider, sidemal og objekter. På grunn av den høye graden av generalisering er det få begrensninger på hvilken funksjonalitet kan man lage ved å kombinere ulike objekter og visningsmaler. For nybegynnere kan denne fleksibiliteten innebære en læringskurve for å bli effektive med implementering av nettsider.

Utvikling av nettsider krever en oversikt over hvilke objekter som er tilgjengelige, hvilke som er aktuelle å bruke på nettstedet og hvilke visningsmaler som skal benyttes for å oppnå ønsket resultat.

Motivasjonen for å etablere og benytte sidetyper er å forenkle og kvalitetssikre gjentakende oppgaver med etablering av sider og objekter.

Konseptet med sidetyper forenkler generaliseringen ved å "pakke inn" en definisjon av en side (side-tittel, visningsmal) sammen med definerte objekter og objektenes visningsmaler i en XML-fil. Sluttbrukeren etablerer nye sider i sidetreet basert på sidetypen.

 

 

Prosessbeskrivelse

Prosessen med å etablere sidetyper omfatter følgende aktiviteter for utvikleren:

  1. Behovsanalyse
  2. Prototyping
  3. Eksportere XML
  4. Etablere sidetype
  5. Tilgangskontroll

Når utvikleren har gjort klar sidetypen vil sidetypen være tilgjengelig for bruk av redaktør/administrator, både i SmartRedigering / Sider, for alle eller bare spesifiserte domener.

1. Behovsanalyse

Motivasjonen for å etablere en sidetype er å la administratoren på nettstedet utføre oppgaver som normalt krever mye kjennskap til objekter og maler for at sluttresultatet skal bli bra. En behovsanalyse skal identifisere gjenbrukbare konsepter.

2. Prototyping

Utgangspunktet for en sidetype er normalt en ferdig oppsatt side med objekter ("malen")

Det er god praksis å etablere siden/sidene med objekter på et dedikert nettsted i EP, alternativt i en skjult delt av sidetreet, slik at man benytte oppsettet som utgangspunkt for tilpasninger av sidetypen på et senere tidspunkt (ny eksport av XML, oppdatering av veiviser osv)

3. Eksportere til XML

Fra Sider, markèr siden som skal eksporteres, høyreklikk og velg "XML" og deretter eksportere. Velg "Lagre som" eller åpne filen i din editor. Kopier innholdet i XML-filen

4. Etablere sidetype

Sidetyper administreres fra Sider / Sidetyper.

Sidetyper kan opprettes ved å velge "Ny sidetype", eller du kan velge å eksportere en eksisterende side (med objekter) til en definisjon for en sidetype.

 

 

XML-data fra foregående steg limes inn i feltet "XML data" under fanen "Kildedata":

 

Opprette sidetype fra en eksisterende side:

 

 

5. Tilgangskontroll

Tilgang til sidetypen kan begrenses til utvalgte domener eller til alle domener via fanen "Domener" for sidetypen.

04.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×