Sider

3.1. Eksportere til XML

Man kan eksportere hele sidestrukturen eller en del av sidestrukturen på et nettsted.

De neste avsnittene forutsetter at du er i Sider og visningen Alle objekter.

Eksportere hele sidestrukturen

  1. Markèr Rot-node i sidestrukturen
  2. Fra verktøylinjen, velg Eksport og XML

 

Eksportere deler av sidestrukturen

For å eksportere deler av sidestrukturen (side med undersider), markerer du den øverste siden i sidestrukturen du ønsker å eksportere. Alle undersider av den valgte siden blir automatisk med i eksporten.

04.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×