Sider

3.3. XML-format

Overordnet struktur

Validering av XML

XML kan valideres med XML Schema: http://www.easypublish.no/acf/global/common/schemas/site/1.0/site.xsd

Side

Attributt Beskrivelse
title Angir visningsnavn på siden.
template Visningsmal for siden. Syntaks: "local.malnavn" eller "global.malnavn". Merk at mal-navn er uten filendelsen.
rank Angir rekkefølge på siden i forhold til andre sider på samme nivå i sidestrukturen. Lavere verdi gir høyere plassering.
mandatory Angir om siden skal være påkrevd ved import
frontpage Angir om side skal angis som startside for nettstedet. Kun en side pr nettsted kan ha dette attributtet.
type Oppretter side basert på type-definisjon for pagetype-oppsett

 

Frontend-objekter

Attributt Beskrivelse
title Tittel på objektet
type Type frontend-objekt (klassenavn), f.eks. EP_News, EP_ArticleStatic
placeholder Angir plasseringspunktet objektet er knyttet mot sidemalen. Utdata fra objektet vises i sidemalen i dette plasseringspunktet. Eksempel på verdi: $ep_documentcontent
rank Angir rekkefølge på objekter innenfor samme plasseringspunkt
cssAssign CSS-instruksjoner som skal tilordnes objektet (legges til som inline-stilsett eller det opprettes en omsluttende <div> eller <section>
disableSmartEditWrapping Angir om objektet skal dekoreres med verktøylinje i SmartEdit-modus
locked Angir om objektet skal være låst til plasseringspunktet og ikke skal kunne flyttes.
template Visningsmal for objektet. Syntaks: "local.malnavn" eller "global.malnavn". Merk at mal-navn er uten filendelsen.
definition Angir at objektet skal opprettes fra frontendObjectDefinition.

Globale objekter

Globale objekter følger samme syntaks som for vanlige frontend-objekter, men er plassert på rot-nivå (samme nivå som <page>-noder)

Innhold

Innhold er plassert på rot-nivå (samme nivå som <page>-noder) i en <content>-node.

Sidetyper

Sidetyper er plassert på rot-nivå og samles i en <pagetypes>-node.

31.01.14

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×