Sider

4.1. Opprette og administrere objekter

Objekter opprettes og administreres via modulen Sider eller i SmartRedigering, direkte på nettsiden.

Opprette objekt fra modulen "Sider"

Gå til siden der du vil opprette objektet. Velg deretter "Nytt objekt" og du kan velge mellom ulike kategorier av objekter (se under). Velg et aktuelt objekt, f.eks. "Statisk artikkel" (setter inn en redigerbar artikkel som er knyttet til en side)

 

 

Angi egenskaper for objektet

Viktigste egenskaper er tittel, visningsmal og plasseringspunkt.

For å angi visningsmal, klikker du på lenken "Velg" ved siden av feltet "Visningsmal".

 

 

Du kan velge blant eksisterende visningsmaler, eller du kan velge å laste opp en ny visningsmal.

Deretter velger vi plassering av objektet på siden ved å angi "Plasseringspunkt".

Lagre innstillingene ("Lagre og lukk").

Tilgangskontroll for administrasjon av objekter

Man kan angi tilgangskontroll for følgende handlinger knyttet til administrasjon av objekter:

Gå til modulen "Brukere", velg "Roller" i menyen, dobbeltklikk på en rolle:

 

 

Velg deretter gruppen "SmartRedigering" for å endre på innstillinger for en rolle.

 

 

 

 

04.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×