Sider

4.3. Innstillinger

Objekter har generell innstillinger, som gjelder for alle type objekter, og objekt-spesifikke innstillinger / parametere, som kun gjelder for den aktuelle objekttypen.

Skjermbildet under viser innstillinger for et objekt av typen "Statisk artikkel". Nederst i skjermbildet (arkfanen "Generelt") viser innstillinger som kun gjelder for objekter av typen "Statisk artikkel" (parametere for "Fjerne HTML-koder", "Vise EP-signatur" og "Artikkel-utvidelse(r)". Alle andre innstillinger er identiske for alle objekter, uavhengig av objekttype.

Generelle instillinger

 

 

Innstillinger for stilsett

Under fanen "Stilsett" administreres innstillinger for stilsetting av et objekt.

Merk: Det er god praksis at det er stilsettet for sidemalen som i utgangspunktet bestemmer stilsetting for alle deler av nettstedet. Muligheten for å kunne endre/tilføye tilleggsopplysninger for et objekt brukes unntaksvis for å gi en mer finkornet kontroll for å stilsette enkeltobjekter.

 

 

Forklaring til felter:

Endringshistorikk

Under fanen "Endringshistorikk" vises en oversikt over alle endringer som har blitt gjort på et objekt, knyttet mot en EP-bruker og tidspunkt for endring.

Avanserte innstillinger

Under fanen "Avansert innstillinger" kan man endre avanserte innstillinger.

 

 

Forklaring til felter:

Dokumentasjon

Under fanen "Dokumentasjon" finner du detaljert informasjon om hvilken informasjon objektet sender til visningsmalen:

 

 

05.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×