Sider

4.4.1. Administrasjon

En typisk prosess med å opprette en objektdefinisjon for gjenbruk, tar som regel utgangspunkt i et eksisterende objekt.

Fremgangsmåte

Slik lager du en objektdefinisjon fra et eksisterende objekt:

 1. Gå til Mine Moduler / Sider og markèr siden som inneholder objektet du ønsker å lage en objektdefinisjon fra.
 2. Høyreklikk på siden fra oversikten og velg XML / Eksportere
 3. Fra XML-filen som åpnes i nytt vindu, kopierer du ut innstillinger for det aktuelle objektet (CTRL + C)
 4. Gå til Mine Moduler / Sider / Objektdefinisjoner
 5. Klikk på "Ny definisjon"
 6. Angi visningsnavn og beskrivelse for objektdefinisjonen
 7. Gå til fanen "Kildedata" og lim inn XML-koden fra steg 3 (CTRL + V)
 8. Lagre og lukk

Kontrollere bruk av objektdefinisjoner

Som administrator kan du opprette objektdefinisjoner og konfigurere tilgangskontroll på en slik måte at brukere kun får lov til å opprette objekter via objektdefinisjoner og kun innenfor angitt sidetyper. Dette gir i sum en streng kontroll og sørger for at objekter opprettes konsistent og med bruk av riktige maler.

Begrense bruk til plasseringspunkter

For den enkelte objektdefinisjon kan du i egenskaper for objektdefinisjonen angi en komma-separert liste over tillate plasseringspunkter i en visningsmal.

Begrense bruk til sidetyper

Dersom objektdefinisjonen kun er relevant og gir mening å bruke for bestemte sidetyper, bør du angi en begrenset bruk av objektdefinisjonen kun mot disse sidetypene.

Begrense bruk til utvalgte nettsteder

I fler-domene-installasjoner kan du velge å gjøre objektdefinisjoner tilgjengelig på tvers av alle eller utvalgte nettsteder i samme EP-installasjon.

Skjule objektdefinisjoner

For å unngå at objektmenyen blir overlesset av mange objektdefinisjoner for samme objekttype (f.eks. 4-5 valg for en artikkel), anbefales det at man skjuler de minst brukte objektdefinisjonene - slik at man helst kun viser èn objektdefinisjon per objekttype. 

Fremgangsmåte for å angi synlighet for objektdefinisjon:

 1. Gå til EP Admin / Sider / Objektdefinisjoner og dobbeltklikk på objektdefinisjonen du ønsker å endre synlighet for
 2. Kryss av for "Synlig i meny":

   

 3. Lagre

25.06.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×