Sider

4.4. Objektdefinisjoner

Et nettsted i EP består av objekter som knyttes mot visningsmaler. Dette gir en stor fleksibilitet, men det gir også sporadiske administratorer en utfordring i å vite hvilke objekter som bør benyttes for å bygge en bestemt side, eller hvilke visningsmaler som passer til de ulike objektene.

Funksjonaliteten med «objektdefinisjoner» skal gjøre det vesentlig enklere – og sikrere – for administratorer å bygge enkle og komplekse nettsider basert på forhåndsdefinerte «objektdefinisjoner».

For brukeren vil tilgjengelige «objektdefinisjoner» vises i en egen meny når hun klikker på «Nytt objekt» i SmartRedigering. Administrator kan bestemme hvilke brukere/roller som skal ha tilgang til funksjonen og hvilke objektdefinisjoner som skal vises for ulike sidetyper.

Dra og slipp: For å opprette et objekt bruker man musen og starter med å «dra» en objektdefinisjon  med musen til ønsket plassering. I det man starter med å «dra» boksen, vises det med fargeutheving hvor objektet kan plasseres på siden.

Administrasjon av objekttyper gjøres via Sider og menypunkt "Objektdefinisjoner"

03.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×