Sider

5.1.1. Bildemaler

Bakgrunn

Ved innsetting av bilder i artikkelredigering kan brukeren velge dimensjoner og gjøre en rekke visuelle tilpasninger. For at nettstedet skal tilby konsistent bruk av bilder anbefales bruk av bildemaler.

En bildemal angir standard-dimensjoner på bildet som blir satt inn i artikkel, samt visningsmal. Nettsteds-eier oppnår med dette bedre kontroll på bruk av bilder.

En bildemal består av

Ved å bruke bildemaler ved innsetting av bilder i brødtekst oppnår man konsistent bildebruk, samtidig som man kan tilpasse bildemalene med tilbakevirkende kraft.

Opprette bildemal

Gå til Register i menyen, så til mappe LOCAL / System / Image / Templates.

Lag en ny mappe under "Templates"-katalogen, f.eks. "largeimage". Gå til katalogen som har blitt opprettet og velg Nye verdier. Ta utgangspunkt i følgende og lag din egen bildemal:

"displayName"=string:Stort bilde
"description"=string:Setter inn stort, kvadratisk bilde
"width"=string:300
"height"=integer:300
"templateFile"=string:image-large.tpl

Gå til Sider / Maler og lag / last opp malen "image-large.tpl":

<div>
 
 {if $description1 ne ""}
{$description1}{/if} {if $author ne ""}
{$author}{/if} <div>

Teknisk informasjon

En mal kan defineres med følgende parametere i registeret:

Parameter Type Oblig? Beskrivelse Eksempel
displayName tekst Ja Visningsnavnet som vises for brukeren ved valg av bildemal og bør være kort og beskrivende.
description tekst Nei Beskrivelsen vises under visningsnavn for brukeren ved valg av bildemal.
templateFile tekst Ja Navn på lokal mal-fil image.tpl
width tall Nei Bredde på bilde (px) 200
height tall Nei Høyde på blide (px) 200
quality tall Nei Angir kvalitet i prosent (0-100) på bildet som blir generert. 100 betyr at bilde ikke blir komprimert 75
filterchainId tall Nei Valgfri referanse til bildetransformasjon. 1

05.03.15

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×