Sider

7.1. Sjekkliste ved lansering

Sjekkliste for gjennomgang før lansering av nettsted

1. Teknisk kvalitet

# Sjekkpunkt Beskrivelse Aksjon
1.1 Validering HTML-kode Validering av malverk iht leveransebeskrivelse og avtale. W3C validator
1.2 WCAG-retningslinjer Gjennomgang WCAG versjon 1 eller 2 iht leveransebeskrivelse og etter avtale med kunde
1.3 Digital synlighet Gjennomkjøring Funnel med profil iht 1.1 Funnel

9. Diverse

# Sjekkpunkt Beskrivelse Aksjon
9.1 Artikkeleditor stilsett Eget stilsett for editor nødvendig? ServerAdmin, egenskaper for domene
9.2 Absolutte referanser Stilsett/bilder i stilsett bør refereres til med absolutt URL Kontrolleres i malverk
9.3 SmartRedigering stilsett Eget stilsett for SmarRedigering nødvendig?

Ved store avvik mellom visning av nettsted i og utenfor SmartEdit bør det legges inn kontroll i sidemaler og eget stilsett:

SmartRedigering skjule redigering Skjule redigering av plasseringspunkter Registeret: local/DOMAINS / www.exampel.com / smartEdit.hidePlaceholders = (string) CSV-liste med plasseringspunkter (uten dollar)
9.4 Brukervennlige URL'er Implementert i mal-verk?
9.5 Statistikk EP CMS Statistikk-modul vs Google Analytics
9.6 Midlertidig domene? Behov for søk/erstatt i artikler Dersom nettstedet er etablert på en midlertidig adresse, f.eks. beta.nettsted.no, vil det før lansering være nødvendig å søke/erstatte referanser
9.7 404/40X-side Skreddersydd 404-side? Register: local/DOMAINS/www.example.com, redirects.404 (uten http://)

21.11.12

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×