Sider

7.2. Syntakskontroll av maler

Selv den minste syntaks-feil i Smarty-maler kan medføre at siden eller objektet som bruker malen ikke vises, eller ikke vises korrekt. Vanlige feil er f.eks. ikke avsluttet {foreach}-løkke, javascript er ikke enkapsulert i {literal}-blokk osv.

Slike syntaksfeil vil som regel logges til PHP sin error_log (typisk /var/log/phperror.log). Ved behov for å syntakssjekke Smarty-maler i stor skala tilbyr EasyPublish CMS scripts for å gjennomføre syntakssjekk fra kommandolinje på server:

Verifisere syntaks i en Smarty-mal

Fremgangsmåte:

[root@localhost bin]# ./smarty-lint /tmp/test.tpl
Smarty error: [in /tmp/test.tpl line 3]: syntax error: foreach: missing 'from' attribute (Smarty_Compiler.class.php, line 1151) (URL: )
Smarty error: [in /tmp/test.tpl line 3]: syntax error: unclosed tag \{foreach} (opened line 3). (Smarty_Compiler.class.php, line 317) (URL: )

 

Verifisere syntaks i mange Smarty-maler

 Fremgangsmåte:

[root@localhost bin]# ./smarty-lint-dir /var/www/demo/templates

Checking /var/www/demo/templates/article_bodytext_only.tpl
No errors present in /var/www/demo/templates/article_bodytext_only.tpl

Checking /var/www/demo/templates/article_new-1.tpl
No errors present in /var/www/demo/templates/article_new-1.tpl

13.05.10

Hjelp / support

Jeg finner ikke det jeg leter etter

Vår dokumentasjon er stadig under utvikling. Vi endrer og legger til nye kapitler og bøker etter hvert som EasyPublish CMS endrer og vokser. Skulle du likevel ikke finne det du leter etter så ta kontakt med oss via support@escio.no.

Jeg har funnet en feil

Hvis du har funnet en feil i vår dokumentasjon så ønsker vi å rette på den. Send oss et hint til support@escio.no.

Translate

You can translate this documentation by using Google Translate. Select your language:

×